– Det er nok litt for tidlig å konkludere, men vi står på hardt. Allerede etter påske har vi bedt om et nytt møte med statsråden, sier leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen.

Gihlemoen, som er medlem av planutvalget, tør ikke sprette champagnekorkene ennå. Ilseng fengsel konkurrerer blant annet med Kongsvinger fengsel og Sørlandet, der det nylig ble det vedtatt å bygge fengselsplasser.

Hard konkurranse

Ifølge Gihlemoen ligger Stange godt an i løypa, men konkurransen er knallhard. Han sier det er ingen grunn å ta lett på denne saken. Nylig var Aps leder i justiskomiteen, Hadia Tajik, på fengselsbesøk på Ilseng. Sommeren 2015 var justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på Ilseng-besøk. Statssekretær Ove Vanebo kom til fengselet i fjor høst, men kunne ikke gi garantier om utbygging.

Tirsdag vedtok planutvalget i Stange kommune enstemmig planprogrammet og forslag til reguleringsplan for Hedmark fengsel på Ilseng. Leder i utvalget Eva Søgnebotten, Ap, sa det er viktig at saken legges ut til offentlig ettersyn nå, slik at kommunene på Hedmarken kan være i posisjon når regjeringen skal foreta det endelige valget. Søgnebotten håper fengselsutbyggingen på Ilseng blir en del av statsbudsjettet i 2018.

Både Stange og Hamar

Det er Statsbygg på oppdrag fra Kriminalomsorgen som har utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Hedmark fengsel avdeling Ilseng. Planområdet ligger på kommunegrensen mellom Stange og Hamar. Utbyggingen av fengselsområdet ligger innenfor begge kommuner.

Reguleringsplanen tilrettelegger for utvidelse av dagens fengsel med 192 lukkede soningsplasser. Antallet åpne soningsplasser skal opprettholdes. Inkludert varetektsplasser, vil det totalt bli 300 etter utvidelsen. 3. mars ble det holdt oppstartsmøte mellom Stange og Hamar kommuner, Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bygg for lukkede soningsplasser skal oppføres i to modulbygg med grunnflate cirka 2000 kvadratmeter og med byggehøyde tilsvarende tre etasjer. Tekniske installasjoner på tak kommer i tillegg. Lengden på modulbygget er 70 meter og hvert bygg får 96 soningsplasser. Eksisterende lysløype og Ilsengstiene må legges om. En mindre sideområde av idrettsplassen, som ikke er i bruk foreslås lagt til fengselsområdet. Det er planlagt 100 sykkelplasser og 120 parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Veg- og trafikk er en utfordring. Utbyggingen omfatter fortau på en lengre del av Linjevegen og Ilsengvegen.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00