Det sier Tore Ketil Stårvik, leder i Nedre Kjonerudvegen vel.

20. februar er høringsfristen fylkesrådet og Statens vegvesen har satt for å komme med innspill til handlingsplan for fylkesveger 2018-2012 (2023). I juni 2017 skal Fylkestinget vedta handlingsprogrammet. Innen da håper beboerne i nedre Kjonerudvegen at de har klart å overbevise politikerne om at prosjektet må flyttes fram i tid.

– Beboerne i nedre Kjonerudvegen kan likevel ikke slå seg til ro når det gjelder å fokusere på trafikksikkerhetstiltak. Vi vil fortsatt kreve redusert fartsgrense og fartsdumper knyttet til de skarpe svingene langs vegen. Slik det ligger nå, med gang- og sykkelsti i verste fall fem til seks år frem i tid, må nødvendige trafikksikkerhetstiltak uansett på plass fra Kåterud fram til Nybrua ved Sanderud så fort som mulig, sier Stårvik.

Sterk konkurranse

Vellederen sier det er en halv seier bare å komme på lista over trafikksikkerhetstiltak i handlingsprogrammet, uten å være prioritert fra Stange kommune.

– I konkurranse med innspill fra 21 andre kommuner i Hedmark faktisk ligger vi inne i neste planperiode. Det er nesten utrolig. På lang sikt trenger vi gang- og sykkelveg, men på kort sikt kan man si at akuttiltak som nedsatt fartsgrense og fartsdempere bør være mulig, sier han.

Stårvik sier han hadde knapt trodd Kjonerudvegen hadde havnet i forslag til handlingsprogram. Kommunen prioriterte altså ikke Kjonerudvegen. Nå er oppsitterne avhengig av støtte fra fylkespolitikerne. Befaringen i slutten av november var viktig, sier han.

Må sikre myke trafikanter

Ifølge Stårvik trenger ikke beboerne mer politisk vrangvilje.

– Vi etterlyser vilje til å ta et oppvekst- og nærmiljø på alvor. Nedre del av Kjonerudvegen må vel være eneste skoleveg i hele fylket med av- og påkjøring til E6 uten gang- og sykkelsti, med 60-sone, med krevende uoversiktlige svinger og med en slik trafikkbelastning. 12-13-åringer avkreves faktisk fortsatt å måtte sykle eller gå til skolen langs vegen. Det er ikke forsvarlig mener vi som foreldre. Nå er vi en del av kortstokken og det gjelder for fylkeskommunen og Statens vegvesen å spille ut det riktige kortet og det jo før jo bedre, avslutter Stårvik.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00