– Første ildsjel er klar for å samle underskrifter til bredbåndsutbyggingen i Vestbygda.

Det sier IKT-rådgiver i Stange kommune, Marit Eggen Helmersen.

Helmersen sikter til Ringnes, som i flere år har ivret for at også utkantene i Stange kommune skal tilbys bredbånd. Mange områder i Stange kommune mangler både bredbånd og mobiltelefoni. En årsak er store avstander til nærmeste knutepunkt. Dagens bredbåndsdekning er svært dårlig og der det finnes noe, er det basert på uhensiktsmessig teknologi med dårlig og variabel hastighet. Mange i Vestbygda har i dag bare 4 megabitt per sekund overføringshastighet.

Ifølge Helmersen har Stange mottatt 5,4 millioner kroner i tilskudd fra Staten.

Også Gillundstranda

Bredbåndsutbyggingen Vestbygda strekker seg fra Atlungstad brenneri/Gullkunrud gård i nord til Gillundstranda Stange kirke og Kirkevegen opp til Vestadtoppen mot Stange sentrum. En kanal skal også legges østover Fokholgutua.

Bredbåndsprosjektet ligger fram til 15. august på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Om leverandøren greier å starte opp i år gjenstår å se, men målet er å komme i gang så raskt som mulig, ifølge Helmersen. I prosjektet inngår også at det skal utredes bredbånd til hyttefeltet på Gillundstranda. Antallet er 70 hytter. I utbyggingsområdet for bredbånd er det i tillegg 245 husstander.

Maks 4.999 kroner

Helmersen sier videre at besøksrunden som nå starter blant beboerne er å samle tilstrekkelig antall som melder seg som abonnenter. Målet er mellom 60 og 80 prosent for å realisere utbyggingen. Kommunen har ikke valgt leverandør ennå, men maksimal engangs tilkoblingsavgift til internettleverandøren vil ikke overstige 4.999 kroner, sier hun.

Månedlig abonnementspris vil avhenge hvem som blir valgt til leverandør og hvilket abonnement husholdningen velger.

– Vårt tekniske krav i anbudsdokumentene er 30 megabitt per sekund med mulighet for utvidelse. Folk kan få mulighet til å bidra med dugnadsarbeid, for eksempel grøftegraving og beskjæring av greiner og trær.

– Endelig er det framdrift i bredbåndsprosjektet. Nå kan vi be om tilslutning, sier Erik Ringnes.

Bredbåndsetableringen er subsidiert, kostnadene per husstand er cirka 65.000 kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00