Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård er bedt om å redegjøre for skoleundervisningen til barn som bor der over lengre tid.

Det synes uklart for kommunen hvordan opplæringstilbudet ivaretas, skriver kommunalsjefen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00