Stange kommune ønsker et tettere samarbeid med pasient og pårørende. Derfor har det blitt utarbeidet en egen modell for «systematisk pasient og pårørendesamarbeid». I denne modellen skal det nå vurderes om det er behov for endringer. Stange kommune hadde i går sin første «verdi-kafé» med pårørende for å få tilbakemelding på mulige forbedringer.

– Vi bruker dette til å opprette en god dialog for å gi et best mulig tilbud til hver enkelt pasient, sier fagutviklingssykepleier Marit Toverud.

Ivaretar pasientene

I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved sykehjemmet. Med hensikt om å styrke brukermedvirkningen i demensomsorgen ble «Ottestadmodellen» en stor suksess. Modellens kvalitet evalueres i tre arbeidsfaser; innledningsfasen, samarbeidsfasen og oppfølgingsfasen med de pårørende. Det avdekket sterke og svake sider, samt områder for utvikling. Det er denne modellen som nå videreutvikles for hele kommunen.

– Det har blitt jobbet med pårørendearbeid i mange år i Ottestad. Nå jobbes det med å revidere modellen for å se hva som fungerer og hva som kan forbedres. I hovedsak handler det om å ivareta pasienter og pårørende. For oss handler om service og kvalitet, samt legge til rette for den enkeltes valg slik at den som er på vakt vet hva som bør gjøres i en gitt situasjon, forteller Toverud.

Viktig samtale

Også i dag arrangeres det verdi-kafé. Da er det mulig å komme med tilbakemelding og innspill på Stange helse- og omsorgssenter.

– Siden vi jobber med en ny modell for pårørendesamtaler er det svært verdifullt å ha en god dialog med pårørende. Det er med på å gi oss god innsikt i det videre arbeidet. Det er en viktig mal for pasientsamtalen, forteller Toverud.

Prosjektet ser blant annet på hvordan helsepersonell kan veilede pårørende til å bli en ressurs for sine nærmeste.

Pasient- og pårørende-samtalen er ved behov og minst en gang i året. Det er et åpent tilbud slik at pårørende eller pasienter når som helst kan innkalle til samtale, forklarer hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00