Lederen i Barn og unges kommunestyre (BUK), Johanne Dalsbø (15), tok 15. november opp helsesøstersituasjonen i grunnskolen i Stange. På vegne av ungdommen krevde hun at politikerne måtte bevilge mer penger for å få økt helsesøstertid på skolene.

I dag er Johanne kjempeglad. Stangebudsjettet for 2017 ble behandlet 15. desember, og da vedtok politikerne å opprette en ny helsesøsterstilling.

– Jeg håper og tror dette blir bra for alle og spesielt for ungdommen, sier Johanne Dalsbø.

Barn og unge

Arbeiderpartiets gruppeleder Bjarne H. Christiansen er glad for at den nye helsesøsterstillingen fikk så bred tilslutning i kommunestyret.

– Vår profil i behandlingen var tidlig innsats for barn og unge, styrke arbeidet for mennesker i en vanskelig og sårbar livssituasjon samt redusere de sosiale forskjellene i økonomi og helse.

Gruppelederen sier at elevene i Stange skal merke at det blir et bedre tilbud, selv om det helt sikkert er behov for enda mer. I verkstedene Ap har hatt under budsjettjobbinga har flere helsesøstre vært et unisont krav.

– Måtte styrke tjenesten.

Ifølge virksomhetsleder Thilla Marie Nerli Lerberg i Barn og Familie blir det i 2017 5,5 helsesøsterstilling, som skal fordeles mellom skolene.

Fordelingen av helsesøsterressursen før budsjettbehandlingen var denne:

Espa: 5 prosent, Arstad 40, Hoberg 40, Stange 40, Tangen 20, Breidablikk 20, Åsbygda 15, Solvin 20, Vallset 30, Steinerskolen 30, Romedal ungdomsskole 30, Ottestad ungdomsskole 30, Stange ungdomsskole 30, Stange videregående skole og Jønsberg videregående skole 100 prosent.

– Vi har ikke bestemt ennå hvordan den nye stillingen skal disponeres, sier Lerberg.

Læringsnettverk

Stange kommune ble i høst invitert av Kommunenes Sentralforbund (KS) inn i et samarbeidsprosjekt som tar sikte på å få til et enda bedre samarbeid innad i kommunen for barnas beste.

Prosjektet heter «Et lag rundt eleven. Barn og Familie samt skolesektoren deltar i læringsnettverket.

Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen sier til HA at to representanter for stangeskolen er med. Disse er rektor Helle Bjørnstad på Stange barneskole og Carl Gustav Follestad, rektor på Ottestad ungdomsskole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00