– Demokratisk valgte organer skal ha anledning til å utføre jobben sin uten at statsrådsnivå engasjerer seg, sier ordfører Nils A. Røhne.

I første omgang ble ikke Nye Veiers planforslag for E6-utbygging ved Uthuskrysset sendt ut på høring av planutvalget. Det fikk stortingsrepresentant Tor André Johnsen og leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen til å reagere kraftig på sosiale medier. Da saken fikk selveste statsråden til å skrive på Facebook at «Enda et veiprosjekt hvor rødgrønne partier forsøker å stikke kjepper i hjulene, fikk Røhne nok.

LES OGSÅ: Frp - finnes det ingen grenser?

– Burde ikke skrive

Stangeordføreren hevder at en statsråd burde holde seg for god til å komme med slike formuleringer.

– Jeg tar ikke mål av meg til å klare å følge psykologien i utviklingen i Fremskrittspartiet. Som ordfører har jeg et ansvar for at de valgte representantene i kommunestyret og utvalgene får de arbeidsforholdene de fortjener, sier Røhne.

– Hva som nå blir løsningen, etter at Nye Veier har lagt fram sine endringer av gjeldende reguleringsplan, er det ingen, så langt meg bekjent, som har konkludert med. Det vil bli avgjort etter at høringen er avsluttet.

Slå politisk mynt

– Mener du at det er galt at Solvik-Olsen ytrer seg om lokale vedtak i E6-saken?

– Mitt hovedpoeng er ikke Tor André Johnsens forsøk på å slå politisk mynt på saken, eller den lokale Frp-er Truls Gihlemoens urimelige argumentasjon om at Planutvalget har blod på hendene. Derimot er jeg urolig over at vi har en statsråd som synes å ha manglende tillit til lokaldemokratiet og gir dette til kjenne i lettvinte formuleringer på Facebook, sier Røhne.

Ordføreren sier at også en samferdselsminister må ha respekt for lokaldemokratiet. Det faste planutvalg er kommunens utvalg for plansaker og skal dermed behandle forslaget fra Nye Veier om endring av eksisterende reguleringsplan.

– Utvalgets rett og plikt

– Arbeidet med reguleringsplaner knyttet ikke minst til utbygging av vei og bane er, ved siden av kommunens arealplan, Planutvalgets sak. Utvalget ville ha nærmere utdypet en del forhold, før planen ble sendt på høring. Det er utvalgets både rett og plikt, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag kveld.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00