Senterpartiet kommer med en uttalelse som får veidebatten til å flamme opp enda en gang. Nye Veier AS har nemlig møtt hard motstand da endringsforslaget ble kjent. Nye Veier vil legge ny firefelts E6 i bru over dagens fylkesveg 24. Det er helt omvendt av reguleringsplanen til Statens vegvesen fra 2012 som sier at E6 skal senkes og gå under fylkesveg 24.

Reguleringsendring

21. juni er det kommunestyremøte i Stange. Nye Veier har sagt at det er nødvendig å få vedtatt planen med endringsforslag før ferien for å unngå forsinkelser.

Gjestvang og Frang avviser at de med sitt utspill forsinker byggestarten.

– Hvis Nye Veier velger å følge vedtak fra 2012 vil ikke oppstart bli forsinket. Dette er også en plan som er godt forankret i kommune, næringsliv og hos naboer. Dette er også en løsning som gir et bedre visuell opplevelse for både omverden og for trafikantene på E6. Nye Veiers påståtte samfunnsnytte omhandler stort sett økonomi, mens de ikke har tatt inn over seg de store ulempene som dette på sikt vil ha for Stange kommune, ifølge Gjestvang og Frang.

Frykter dårlig vegløsning

– Jeg har ingenting imot at storsamfunnet skal spare penger, men det vi frykter nå er at Stange sitter igjen med en dårlig vegløsning i Uthuskrysset. Kommunen må betale en høy pris for at storsamfunnet skal spare penger. Vi velger tross veg som skal vare 100 år fram i tid, sier Gjestvang.

Senterpartiet i Stange hevder at endringsforslaget til Nye Veier AS kan hemme næringsutvikling i Stange. Uthuskrysset er hovedkrysset i Stange langs en betydningsfull hovedfartsåre.

– E6 etter dagens trase vil heller ikke fremme næringsutvikling på Stange Næringspark. Uthuskrysset vil blir og mer vesentlig for Stange kommune. Det er synd at vi på flateste Hedmarken skal ha det bratteste krysset på hele E6, sier Frang.

– Betyr det ikke noe for dere at Nye Veier kan bygge minst 70 millioner kroner billigere enn vedtatt plan fra 2012?

– Det er deres eget estimat, men det var før det ble kjent at Nye Veier bygger to nye bruer over Uthuskrysset. Lastebilnæringen har selv uttalt at stigning på påkjøringsramper og fall ved avkjøring vil bli problematisk. Det bekymrer, sier Gjestvang og Frang.

Rune Kjøs, kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier AS opplyser at Stange kommune og Nye Veier fikk 21 innspill til den foreslåtte reguleringsendringen av Uthuskrysset. I det nye planforslaget, som nå er sendt til Stange kommune for sluttbehandling, inngår både økt lengde på akselerasjonsfelt, redusert stigning på påkjøringsrampen, økt omfang av støytiltak og utbygging av Ljøstadkrysset.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00