– Vi nærmer oss en konklusjon på en lang prosess, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Bjarne H. Christiansen.

Han sier det er svært viktig å ha en ordentlig, ryddig og åpen debatt i sluttspurten.

– Det ville være meningsløst å trekke konklusjoner før vi har gjennomført dialogmøtene. Også i vår gruppe er det folk med ulike meninger om hva konklusjonen bør bli, sier Christiansen.

LES OGSÅ: Foreslår å legge ned fem skoler

Stange kommune har nedsatt et politisk arbeidsutvalg som ordfører Nils A. Røhne leder. Samtidig har Ap nedsatt en egen gruppe oppnevnt av kommunestyregruppa. Deres innstilling skal behandles av medlemsmøtet i Stange Ap senere i vinter.

Vestheim skeptisk

En av Aps tydeligste skeptikere til skolenedleggelser, Terje Vestheim, sier det blir en svært krevende øvelse å følge rådmannens forslag om sammenslåing av ungdomsskoler og legge ned til sammen fem skoler.

LES OGSÅ DEBATT: Skolestruktur og levende grender

– Dette vil være en så store fare for å svekke utkantene på kort og lang og sikt. Da blir det vanskelig å oppfylle intensjonen i samfunnsplanen vår om å bevare grendene våre som gode oppvekstmiljøer i Stange. Samtidig må jeg si at det ennå gjenstår å få helheten før vi kan avgjøre skolesaken. Forslagene er mange og det er mye vi skal mene noe om. Mye av grunnlagsbildet mangler, sier Vestheim.

Erik Ringnes i tenkeboksen

– Venstre gikk til valg på at vi er åpne for å gjøre endringer i skolestrukturen. Det må være basert på resultater og trivsel. I dette ligger at det er mange andre grunnen til å opprettholde skoler.

Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen opplyser at de fire kretsvise skolemøtene arrangeres 18. januar på Ottestad ungdomsskole, 24. januar Stange ungdomsskole, 30. januar på Espa skole og barnehage og 31. januar på Romedal ungdomsskole. Etter møterunden er det satt en høringsfrist til 10. februar. Så kommer saken til behandling i driftsutvalg, formannskap og med sluttbehandling i kommunestyret i løpet av vårhalvåret. Vasaasen sier hun stiller seg bak rådmannens innstilling. Stange har en historisk, framtidsrettet sjanse, sier rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00