– Ja til Ottestad, sier initiativtaker Tore Ketil Stårvik (51), kjent som en ihuga forkjemper av kulvert på den nye intercitystrekningen gjennom Ottestad, FAU-leder og talsmann for gang- og sykkelveg langs Kjonerudvegen.

– For å si det sånn, vi er flere som føler at makta i rådhuset i Stange ikke fanger opp sakene som innbyggerne i Ottestad er opptatt av. Vi ønsker mer gjennomslag for Ottestad. Med bare sju av 35 kommunestyrerepresenter føler vi at Ottestad ikke er godt nok representert i stangepolitikken, sier Stårvik.

Sjeler til By og bygdelista

Tore Ketil Stårvik sier By- og bygdelista i Hamar er en inspirasjon. Ottestadlista skal ikke være en ensakliste, men ha et politisk grunnlag tuftet på skole, nærmiljø og eldreomsorg. At kommunen vil redusere antall aktivitører ved sykehjemmene, har Stårvik ikke sans for.

Kommunesammenslåing vil bli en ikke-sak for Ottestadlista. Denne diskusjonen er nå over for neste kommunestyreperiode 2019-2023, sier Stårvik.

Ønsker lag og foreninger

Ifølge Stårvik er ikke målet å fjerne Arbeiderpartiet fra makten i Stange, men å oppnå mest mulig påvirkning. Om dette blir som del av Ap-samarbeid eller blokk med andre partier, gjenstår å se.

– Ottestadlista dannes for å få til noe i politikken. Erfaringen de siste årene er mange politiske vedtak som påvirker Ottestad. Min hovedambisjon er å få med lag og foreninger. Det er nettopp engasjerte folk vi trenger å få med i dette prosjektet. Jeg tror jeg finner engasjerte folk i lag og foreninger og da vil vi dekke områdene vil skal arbeide innenfor.

For å registrere Ottestadlista til kommunevalget, trengs 300 underskrifter og listeforslaget må være innlevert kommunen/fylkeskommunen innen 31. mars.

– Mange er enige

Det første Stårvik vil gjøre er å få svar på om det er grunnlag for å starte en Ottestadliste. Til høsten vil det bli arrangert folkemøter.

– Jeg vil hevde at det er et demokratisk problem at Ottestad bare har sju kommunestyremedlemmer. Både som velleder og FAU-leder merker jeg at Ottestad er for dårlig representert. Det er bare å ta fylkestingsmøtet i forrige uke da Stanges to fylkestingsrepresentanter fra Sp og V heller stemte for en rundkjøring i Hamar enn gang- og sykkelveg i Kjonerudvegen. Jeg har sagt før at vi ikke får særlig drahjelp. Nå blir skolestruktursaken i Ottestad veldig viktig. Jeg har luftet Ottestadlista lokalt og mange er enig med meg, sier Tore Ketil Stårvik.

RØHNE ER UENIG

Ordfører Nils A. Røhne er uenig i at Ottestad ikke er tilgodesett.

– Vi har ferdigstilt Ottestadhallen, vi har vedtatt ny barnehage på Nedre Tømte, kommunestyret har nettopp vedtatt å bygge enda et nytt legesenter i Ottestad. Dessuten har vi gitt kommunal garanti og kommunalt tilskudd til nytt kunstgress i Ottestad, i oktober legges det fram en skoleplan for Ottestad. De siste årene har det politiske flertallet i Stange prioritert Ottestad høyt, sier Røhne.

Mannen bak Ottestadlista tror det blir vanskeligere å få folk til engasjere seg partipolitisk enn ei bygdeliste. Han tror det er enklere å engasjere tverrpolitisk.

– Burde ikke folk heller engasjere seg i partier med mer helhetlig program, Stårvik?

– Jeg tror ikke vi får det til det. Vi kan lykkes med et tverrpolitisk listeinitiativ uten å knytte oss opp mot et politisk parti. Ottestad er snart 45 prosent av Stange. Det tilsvarer om lag 15–16 folkevalgte.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00