Rådmannen foreslår å slå sammen Romedal og Stange ungdomsskole.

Espa barneskole slås sammen med Tangen lokalisert til Tangen barneskole.

Breidablikk på Ilseng, Solvang i Romedal og Åsbygda barneskoler slås sammen og lokaliseres til Romedal ungdomsskole. Rådmannen peker på at gjenbruk av Romedal ungdomsskole er viktig. Økt skoleskyss er en av de negative følgene ved ny struktur.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00