20. desember 2012, vedtok alle partier unntatt Frp, et felles verbalforslag om skoleutredning i Stange.

Mandatet til utredning ble gitt administrasjonen i et enstemmig vedtak i formannskapet 2. desember 2015 og 17. desember i kommunestyret.

Rådmannen har levert sin utredning i tråd med politikernes bestilling, skolestrukturen er vurdert i et 10–15 års perspektiv.

Fem skoler foreslås nedlagt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00