Partiveteranen har lenge villet gjøre Stange til foregangskommune for gratis skolemat i grunnskolen.

Nå er saken nærmere realisering. Bjørnsen la nemlig fram et verbalforslag om utredning, som ble enstemmig vedtatt.

Dersom vedtaket bifalles av kommunestyret i desember, skal de praktiske og økonomiske konsekvensene ved innføring av skolemat utredes.

Bjørnsen er bekymret for de unges matvaner, mange spiser verken frokost eller lunsj.

- Dette handler om folkehelse og barns beste, sier Bjørnsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00