– En del elever er svært motiverte og står på som bare det, sier en optimistisk rektor.

Tilstandsrapporten for grunnskolen viser at resultater på nasjonale prøver er fortsatt for svake, spesielt utvikling fra barnetrinn til ungdomstrinn og gjelder særlig lesing, ifølge skolefaglig rådgiver Kristin Schjetne.

Elevenes digitale ferdigheter på fjerde trinn er ikke tilfredsstillende og det er behov for å sjekke om arbeidet med oppfølging av mobbing er godt nok.

De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.

Mange lærere i stangeskolen tar nå videreutdanning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00