At det var en Jaguar bårebil Morten Stensberg fra Stange skulle kjøre da han ble godt voksen, hadde han ikke drømt i guttedagene. Bilinteressen er holdt i hevd, og det meste av sitt yrkesaktive liv har han brukt på prestegjerningen inntil Stensberg hoppet av og senere havnet tilfeldig i begravelsesbransjen. E6-presten ble Morten Stensberg kalt. Han ble landskjent for å ta til orde for

sivil ulydighet som virkemiddel for sitt brennende miljøengasjement mot E6-utbyggingen. Den populære sognepresten på Tangen tok avskjed med kirken. Så fikk han seg jobb som gravferdskonsulent i Fonus, som nettopp har flyttet kontoret fra Stange Bruk til Vikasenteret i Sandvika.

Har snakket med Biskopen

Stemningen er god en mandagsmorgen på gravferdskontoret. Kollega Nils Arve Karlsen byr på wienerbrød. Den andre kollegaen Johan Gilje titter innom. Telefonen ringer. Et nytt oppdrag. Statistikken viser imidlertid at oppdragsmengden for norske begravelsesbyråer daler. Årsaken er synkende dødsrater. Det vil vedvare i cirka 10 år til.

Morten Stensberg innrømmer at han har savnet prestegjerningen etter tre år. Han fikk en turbulent exit. Nå er han tilbake i Den norske kirke og har vært i samtale med biskop Solveig Fiske. Det er ikke konkludert hvorvidt han skal inn i prestetjeneste ennå.

– I mai 2014 traff jeg Nils Arve som lurte på om jeg ville jobbe som vikar på begravelsesbyrået. De trengte folk. Etter ett snaut år ble jeg fast ansatt 1. mars 2015. Jeg merket at da jeg var prest, møtte jeg pårørende som var mer bearbeidet før presten kom inn i bildet. I møtet med byrået er det en helt annen situasjon med usikkerhet. Folk lurer på hvordan er vegen videre? Hva er prosessen i når et familiemedlem er død? Når presten kommer inn er mye av det praktiske og logistikkmessige på plass. De pårørende har valgt kiste, sett på blomster og valgt salmer, sier han.

Livsnøytrale lokaler

I Stensbergs nye jobb ser han stadig økt behov for alternative begravelseslokaler. Både han og Karlsen merker behovet for større nøytrale, lokaler.

– Vi har hatt seremonier ute i hagen hos folk. Begravelsesbransjen endrer seg. De bevilgende myndigheter har nok ikke helt tatt innover seg at samfunnet er i endring når det gjelder åndsretninger. Spiller det noen rolle om humanetikere holder gravferd i domkirken eller Vang kirke? Svaret er ja. Mange lokaler tar ikke folks valg på alvor. Ønsker man ikke en kirkelig seremoni, er det rart det ikke finnes flere lokaler. Noen ganger må man gå på akkord med hvilke rom som finnes, derfor har vi fokus på dette.

Fakta

I 2015 ble det registrert 40.727 dødsfall i Norge, av disse var 36.797 en kirkelig gravferd i regi av Den norske kirke. 

Antallet dødsfall på nasjonalt nivå, ifølge Statistisk sentralbyrå fortsetter å falle til 38.900 i 2020 før de igjen stiger til 40.400 i 2026.

685.000 nordmenn er ikke tilsluttet noe tros- eller livssynssamfunn

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00