Torsdag ettermiddag inviterte Truls Gihlemoen i Stange Frp, Aasa Gjestvang til å bidra konstruktivt i arbeidet med å gjøre Tingvold til et signalbygg for Stangebyen. Hamar og Brumunddal utvikler seg til attraktive tettsteder med konsentrert sentrumsbebyggelse. Derfor må politikerne i Stange kjenne sin besøkelsestid, sier Gihlemoen.

– Jeg leser Frps budsjettforslag der de vil selge Stange Energi. Avstanden mellom oss er for stor, kommenterer Gjestvang.

– Frp ønsket å ta med utviklingen av Tingvold som en del av arbeidet med sentrumsplan. Stange Ap ville det annerledes og vedtok utviklingen uten forutgående diskusjon om hvordan Tingvold kan bidra til et løft. Vi inviterer Sp og resten av opposisjonen til å bli med i prosessen. Vi må unngå at Stange skal bli en fraflytningstruet cowboylandsby med tomme gater og butikker, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00