Læringsnettverket «Et lag rundt eleven»er ett tiltak for å styrke det tverretatlige samarbeidet.

– Vi ønsker jo å ha et tett fellesskap mellom de ulike tjenesteområdene rettet mot barn og unge. Prosjektet som Stange er med i, skal bidra til at vi blir trygge i hvordan vi håndterer samhandlingen. At vi samarbeider bedre på tvers av helse og omsorg og oppvekst er et viktig bidrag, sier kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen.

Regjeringens lærerløft skal også være et løft for eleven. Mange elever har behov for oppfølging og ekstra hjelp for å bli i stand til å lære. Helsesøstre, miljøarbeidere, miljøterapeuter og spesialpedagoger kan bidra til å fange opp og følge opp utsatte barn og unge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00