– Alkovett er viktig for folkehelsen i samfunnet. Det er ikke i alle sammenhenger at alkohol passer. Der barn er til stede, på idrettsarrangementer og båtliv hører alkohol absolutt ikke inn, sier hun.

Det er alkohol og legemidler som er hovedutfordringen i samfunnet.

– Det er selvsagt et kjempeproblem for personer som misbruker illegale rusmidler, men de er ikke så mange som alkoholmisbrukere, sier Tangen.

2017-satsing

Forleden dag signerte Stange kommune en samarbeidsavtale med organisasjonen Av-og-til, som er en del av et nettverk med mer enn 40 kommuner over hele landet, som har forpliktet seg til å jobbe for godt alkovett lokalt.

Arbeidet ledes av rusteamet som er samlet i Stangehjelpa.

– I 2017 har vi ekstra fokus på å nå familier som sliter med rusproblematikk. Kommunen vil involvere lokale organisasjoner, næringsliv og ildsjeler i arbeidet med å forebygge skadelig alkoholbruk, sier Tangen som håper lokalt engasjement vil bidra til å løfte temaene på dagsorden.

Stange kommune er blitt en del av Av-og-til nettverket, som går ut på holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.

Finne skjult avhengighet

Rusteamet ønsker et ekstra fokus på det skjulte rusavhengighet. Folkehelseinstituttet anslår at om lag 90.000 barn vokser opp i et hjem der mor eller far har slitt med alkohol siste året. Dette tilsvarer i underkant av to barn i hver skoleklasse.

– Vi vil nå ut til personer som har en velfungerende fasade, men som bruker alkohol eller andre rusmidler på en slik måte at det skader en selv og familien. De fleste av oss har en venn, en nabo eller kollega som har opplevd at alkohol også har en negativ side.

Hun forteller at Stangehjelpa også jobber med hjelp og støtte direkte rettet mot dem som sliter med rus. Et eksempel er etableringen av Kløfta ved fylkesveg 24 på Vevla, et nytt prosjekt med rusfrie boliger og dagbehandling. Boligene er beregnet på mennesker som befinner seg i en vanskelig bosituasjon og som er motivert for å leve et rusfritt liv.

– Kløfta kan være et tilbud etter endt behandling, fengselsopphold eller hvis man av andre årsaker trenger en rusfri bolig, sier Tangen.

Rusteamet i Stange har sju medarbeidere. Teamet utgjør et lavterskeltilbud. Mottoet er at den som søker hjelp ikke må ha mistet alt før vedkommende tar kontakt. Målet er en bedre hverdag for folk

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00