– Politikerne har blitt ført bak lyset når Sirkula varsler en prisstigning på ti prosent. Det er et grovt brudd på fullmakten fra kommunestyrene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Mens politikerne sover, tar representantskapet og styret seg friheter med innbyggernes lommebøker, sier en irritert Truls Gihlemoen, Frp.

Les også: Sirkula øker prisen på henting av søppel med 10 prosent

Han sier videre at Sirkula på toppen av omleggingen fra småsamlere til hjemmehenting, planlegger en kostbar og ambisiøs kretsløpspark på Gålåsholmen, som nærmeste nabo til et velfungerende privat avfallsselskap RagnSells.

Prisbildet er nyansert

Administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula slår tilbake mot kritikken. Hovedårsaken til 10 prosents gebyrøkning for renovasjonstjenester fra 2016 til 2017 er at det de siste årene er hentet inn mindre i gebyr enn det tjenesten faktisk har kostet, sier hun.

– Hovedgrunnen er at det har kommet inn mer avfall enn forventet, samtidig som avfallet har vært dyrere å behandle enn forutsatt. Renovasjonstjenesten drives til selvkost, og et opparbeidet underskudd må hentes inn igjen. Den nye ordningen med henting av mer avfall hjemme, var beregnet til å gi tre prosent prisøkning i renovasjonsgebyret, som presentert for politikerne. Sånn det ser ut i dag holder vi oss godt innenfor treprosenten. Når det gjelder oppsplitting av Hias i to selskaper, skal det gi bedre tjenester til innbyggerne fra begge selskaper framover, sier Olsbye.

Olsen etterlyser fakta

Bygdelistas Arild Olsen sier han oppfattet at det ikke skulle bli avgiftsøkning da stangepolitikerne ga sin tilsutning til å skille Sirkula ut som eget selskap.

– Når det allikevel er blitt økning, mener Bygdelista at vi har gjort et vedtak uten å få de riktige fakta på bordet. Dette er sjølsagt komplisert, men jeg oppfatter saken slik, sier Olsen.

Heller ikke Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Bjarne H. Christiansen forventet at gebyrhoppet skulle komme.

– Da vi behandlet saken med å dele HIAS og Sirkula lå det an til en liten kostnadsøkning for å ta de første etableringskostnadene og investeringene. Prisveksten vil bli normal igjen etter to år, uttaler Christiansen.

Kirsti Berge, H, kommenterer at hun fikk en klar forståelse for at den nye ordningen ikke skulle bli dyrere. Tvertimot ville nedlegging av småsamlerne og mer sorterting hjemme gi en billigere renovasjonsregning, ifølge Høyre-lederen i Stange.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00