Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter har den siste tida opplevd at det er mye feilparkering ved fylkestannlegens kontorer.

Rektor Morten Riise viser til at kundene ved Åkershagan tannklinikk parkerer langsmed gjerdet til lekeområdet og dermed blokkerer atkomsten for nytte- og utrykningskjøretøy. Det skal skiltes med parkering forbudt, samtidig som tannklinikken oppfordres til å gi sine besøkende beskjed om at parkering må skje på oppmerkede plasser. Flere ansatte bruker plassene for kundene og bes nå parkere på andre steder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00