En stor del av arealet var tilgriset med hundeekskrementer, skriver seksjonsleder drift, Atle Baklien, i uttalelsen. Kommunen tok opp saken etter en bekymringsmelding.

«Noe av gjerdet er fjernet for å bedre tilgjengeligheten til friområdet. Stange kommune som grunneier aksepterer ikke slik benyttelse av friområdet. Grøntområdet er regulert til offentlig bruk. Arealet kan ikke brukes til lek nå», heter det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00