– Jeg husker med gru hvordan Utvandrermuseet så ut da det lå på fyllinga i Koigen-området. Hamar kommune har vært i møte med Anno Museum der tema har vært utvidelse av magasinkapasiteten og nytt administrasjonsbygg på Domkirkeodden. Vi har imidlertid ikke satt av penger til prosjektene i kommunebudsjettet. Umiddelbart vil jeg si at byggene til Migrasjonsmuseet i friluftsmuseet ligger bra der de er. Samtidig ser jeg behovet for et nytt administrasjonsbygg på Domkirkeodden, men det er ikke ønske om å dra bygningene til Hamar, sier ordfører Busterud.

Djupedal mot flytting

Avdelingsdirektør Knut Djupedal ved Migrasjonsmuseet sier at hans personlige mening er at museet i Ottestad bør bestå som egen avdeling i framtida.

– Hedmark, Stange og Hamar vil være tjent med å utvikle Migrasjonsmuseet i Ottestad framfor å flytte, sier Djupedal.

Usikre flyttekostnader

Hvor mye det vil koste å flytte bygningene på Migrasjonsmuseet, finnes det ingen kalkyler på ennå. Djupedal tror det blir billigst å være der de er i dag. Det er behov for å fornye dagens kontor- og utstillingsbygg på Åkershagan. En kalkyle viser at dette prosjektet er beregnet å koste åtte millioner kroner.

– Hvordan vil Migrasjonsmuseet holde på sine samarbeidspartnere dersom det oppstår lengre usikkerhet i forbindelse med vedtak om flytting, Djupedal?

– En flytting vil medføre en lang periode med usikkerhet for alle med forbindelse til Migrasjonsmuseet, men spesielt de ansatte. Hvis det vedtas å flytte museet, hvordan skal museet drives og utvikles i de nærmeste årene? Hva slags aktivitetsnivå skal museet legge seg på, og samtidig forbli en egen avdeling innenfor Anno? Hva skjer med Migrasjonsmuseets opparbeidede internasjonale goodwill og inntektskilder når det blir kjent at museet skal flytte? Hvem vil støtte nye prosjekter hvis planen er å rive ned og flytte? Hvordan skal museet beholde støtten fra og motivere frivillige, som i dag utgjør en viktig del av museets fundament, og som ifølge Annos egne formål skal være et satsingsområde, spør Djupedal? Han mener friluftsmuseet vil bli et unikt parkområde for nye Åkershagan Eiendom. En flytting kan bidra til å skape et større fagmiljø og stordriftsfordeler, det er størst vekstmulighet med dagens museum, tror han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00