– Vi kan rett og slett ikke bygge etter den gamle planen på alle punkt fordi det er funnet elementer i sikkerhetsgjennomgangen nå som ikke kan løses innenfor reguleringsplanen fra 2012. Planen er derfor i dag ikke god nok og en utsettelse av Uthuskrysset kan være er ett av flere alternativene. Nye Veier kan i høyeste grad måtte starte E6-utbyggingen uten anleggsmaskiner på Uthus i første periode, sier prosjektdirektør i Nye Veier AS, Øyvind Moshagen til HA.

For ordens skyld: Denne saken ble skrevet før onsdagens kommunestyremøte.

SLUTTBEHANDLING I KVELD

Stange kommunestyre sluttbehandlet onsdag kveld reguleringsendringen som Nye Veier ønsker å bygge etter på Uthuskrysset. I 2012-planen er E6 gravd ned i terrenget, i reguleringsendringen fra Nye Veier følger firefelts E6 dagens høyde, med fylkesveg 24 som i dag.

– Det er alvorlig vedtak kommunestyret gjør i dag. Det handler om samfunnsutvikling, sier Moshagen.

– Avhengig av utfall, vil vi utrede forskjellige varianter av framdrift. Vil Uthuskrysset kreve ny regulering? Det må vi finne ut av. Jeg registrerer at vi ikke i Stange kommune ikke har klart å få frem med de faglige argumentene for det nye planen og svakhetene i 2012-planen. Hvis det må nye reguleringsprosesser i gang må vi tenke alternativt. Poenget er at det er sikkerhetsmessige heft med 2012-planen.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen opplyser at vegselskapet nå sitter sammen med Hæhre Entreprenør for å diskutere nødløsninger dersom Stange kommunestyre opprettholder planutvalgets vedtak om å kreve at Nye Veier bygger ut i henhold til reguleringsplan 2012 fra Statens vegvesen. Nye Veier signerte utbyggingskontrakten med Hæhre i forrige uke.

– Det er ingen tvil om at kommunens saksfremstilling og vedtak så langt gir utfordringer knyttet til framdrift, sier prosjektdirektøren.

Ifølge Nye Veier er det mulig å bygge etter den nye planen i forhold til trafikksikkerhet. Det er ikke mulig å bygge alt slik det er tegnet i 2012-planen, sier Moshagen.

FEIL OG AVVIK

Ifølge Moshagen har Nye Veier nylig fått utført en forenklet trafikksikkerhetsrevisjon av den gjeldende reguleringsplanen fra 2012.

– Her er det avdekket flere avvik, feil og merknader. Noen av disse vil være utfordrende og antakelig ikke mulig å rette opp innenfor de regulerte områdene.

– Blant annet bussholdeplasser på fylkesveg 24 er plassert i en bakke bakketopp, bussholdeplass på avkjøringsrampe fra sør er plassert i for sterk stigning. Avkjøringsrampe fra nord er for kort til at avsvingende trafikk kan stoppe før bussholdeplassen, sier Moshagen.

Røhne svarer

Ordfører Nils A. Røhne sier kommunestyret må forholde seg til beslutningsdokumentene som foreligger.

– Gjennom kommunestyrets vedtak vil tiltakshaver få klarhet i hva planmyndighetene mener, sier Røhne.

RETTSLIG VURDERING

Nye Veier har fått utført en vurdering av kommunens saksbehandling. Nye Veier har arvet Uthuskrysset fra Statens vegvesen og har fått en myndighetsrolle på lik linje med meg vegvesenet. Det er derfor alvorlig at det i denne saksfremstilling ikke er redegjort for at Nye Veier har myndighetsrolle for trafikksikkerhet på E6 inkludert kryss. Det er altså ikke Statens vegvesen som har denne myndigheten lenger for våre prosjekt.

– Det framkommer ikke av innstillingen fra administrasjonen. Bekymringen om trafikksikkerhet som alle vil snakke om fra talerstolen i rådhuset, er ikke reelle. Den nye planen er håndtert ut ifra gjeldende krav og forskrift. Den gamle er ikke det. Saken er at vi ikke har en komplett plan å bygge etter, avslutter Øyvind Moshagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00