I dag skal kommunestyret behandle reguleringsendringen for E6-krysset. Nye Veier skriver i et brev til kommunen at den uavklarte situasjonen gir betydelig usikkerhet for byggeframdriften på E6.

Som kjent sa planutvalget nei til Nye Veiers planløsning for Uthuskrysset og krever at reguleringsplanen for 2012 må følges. I brevet til kommunen skriver prosjektdirektør Øyvind Moshagen at Nye Veier mener det er alvorlig at Stange kommune ikke har forholdt seg til at Nye Veier har rettslig trafikksikkerhetsmyndighet på lik linje med Statens vegvesen for E6. Politikerne mener det er usikkerhet rundt trafikksikkerhet. Dette avviser Moshagen og mener at rådmann/administrasjon plikter å sørge for at kommunestyret presenteres korrekt fakta. Moshagen sier de har funnet flere avvik, feil og mangler 2012-planen.

Kommunalsjef Frode Haugan svarer at Nye Veier har foretatt en juridisk vurdering, og han vil studere brevet før møtet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00