Statens vegvesen har tidligere utarbeidet planer om å bygge firefelts E6 under dagens fylkesveg. I fjor overtok det statlige vegselskapet Nye Veier arbeidet med å planlegge den nye vegløsningen.

Selskapet har nå kommet fram til at det vil være fornuftig å beholde dagens løsning med E6 over fylkesvegen. På den måten kan man holde fylkesvegen åpen for trafikk gjennom nesten hele byggeperioden, og dermed unngå flere omkjøringer enn nødvendig.

Billigere og bedre?

Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen utdyper hvorfor man nå ønsker å endre planene:

– Vi har jobbet med å optimalisere prosjektet slik at vi kan bygge mer veg for pengene. Ved Uthus var planen å senke E6 under fylkesvegen, men vi har funnet ut at det er et bedre alternativ å la E6 gå i bru, slik som i dag. Dette vil redusere både køer, byggetid, kostnader og inngrep i området rundt. Vi kan spare både matjord og næringsarealer, i tillegg til å gi bedre forhold for gående og syklende på Fv24.

Den nye løsningen skal innebære at man må fjerne over 100.000 kubikk mindre masse.

– Det tilsvarer rundt 7.000 lastebillass som i stor grad ville ha måttet benytte det offentlige vegnettet, sier Moshagen.

Bruker mer av dagens veg

Prosjektdirektøren presiserer at endringene i planene ikke skal gå på bekostning av kvaliteten.

– Dette er en smart løsning som gjør at vi kan bruke mer av dagens E6-trasé, noe som har vært en forutsetning fra mange år tilbake. Kurvaturen på eksisterende veg tilfredsstiller også kravene til at vi kan la E6 ligge som i dag, sier han.

Byggingen av det nye Uthuskrysset er det største enkeltelementet på strekningen fra Kolomoen til Åkersvika. Moshagen sier slike vegkryss normalt koster mellom 50 og 100 millioner kroner å bygge.

– I dette tilfellet vil vi spare penger ved å benytte oss av eksisterende infrastruktur. Det er viktig at vi her snakker om samfunnets penger, og at alle slike bidrag vil gi en potensielt lavere bompengetakst, sier han.

Tidlig i juli skal Nye Veier signere kontrakt med en av de store entreprenørene som nå kjemper om den lukrative byggeavtalen. I praksis betyr dette byggestart like etter sommerferien. Fram til byggestart fortsetter arbeidet med å hogge skog langs hele dagens E6 gjennom nordlige Stange.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00