I løpet av de neste tre månedene vil Tangen bli forvandlet til en stor byggeplass. Bane Nor er nemlig klare til å starte utbyggingen av den splitter nye adkomstvegen fra fylkesveg 222 og videre til det planlagte stasjonsområdet vest for tettstedet.

Den 600 meter lange vegen vil starte i en rundkjøring, som skal bygges ved Fredheim kulturhus – Ingeborg Refling Hagens hjem.

Deretter vil vegen gå i en nokså rett linje over jordene mot sørvest. Her skal det blant annet bygges en betongbru for å overvinne høydeforskjellen underveis. Den 40 meter lange konstruksjonen vil bli et av de største og mest synlige inngrepene på etappen.

Parallelt vil det også bli bygd en midlertidig adkomstveg i byggeperioden. Denne vegen vil bli fjernet når betongbrua er ferdig.

Anleggsrigg lenger sør

Fra det nye stasjonsområdet skal det bygges en 2,5 kilometer lang anleggsveg til sørspissen av Tangenhalvøya. Denne vegen skal forsyne anleggsriggen i forbindelse med byggingen av den gedigne jernbanebrua over Tangenvika. Med en lengde på 1.070 meter vil brua bli Norges suverent lengste av sitt slag.

Anleggsvegen vil bli hele sju meter bred, slik at alle de store maskinene kommer seg enkelt inn og ut. Etter byggingen vil vegen bli omgjort til skogsbilveg.

I byggeperioden ventes det kraftig trafikkøkning og mange tunge lastebiler på fylkesveg 222. Av den grunn skal det også bygges en fagverksbru over Vikselva mot Kongspartvegen, slik at skolebarn og andre myke trafikanter unngår å måtte gå over Vik bru.

Stor kontrakt

Til sammen er arbeidet beregnet å koste 60 millioner kroner. Bane Nor har lyst ut anbudet med frist tirsdag 15. august, og satser på å kunne skrive kontrakt i september. Arbeidet starter for fullt i midten av oktober.

Den heldige entreprenøren får det samtidig ganske travelt med å komme i gang; senest 1. desember 2018 skal nemlig hele vegen være ferdig og klar til bruk.

– Grunnervervet er i rute. Vi er i god dialog med berørte parter. Vi har også hatt befaring med interesserte aktører som vil bygge, sier Hilde Marie Braaten i Bane Nor.

Infomøte i september

Braaten opplyser at det vil bli holdt et informasjonsmøte på Tangen i september. Her kan lokalbefolkningen og andre interesserte stille spørsmål rundt det største byggeprosjektet man noen gang har sett på disse trakter.

Ifølge Braaten vil trafikken på fylkesveg 222 kunne gå mer eller mindre som normalt mens byggingen pågår.

– Det skal gjøres slik at folk kommer seg fram, avslutter hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00