Bane NOR ønsker ikke i dag å binde seg til konkrete løsninger. Det presiserer planleggingssjef i Bane Nor, Lars Eide, overfor Hamar Arbeiderblad.

– Bane NOR har stor forståelse for behovet for en solid matproduksjon i en så viktig landbrukskommune som Stange. Når vi etter hvert skal gå i gang med reguleringsplan for dobbeltspor i Stange vil vi jobbe videre med å finne løsninger som vil begrense tap av matjord mest mulig, sier han videre.

Etterbruk av gammel bane

Ifølge Eide er Bane Nor i gang med å vurdere etterbruken av gammel bane.

– Hva synes Bane Nor om påstanden om at nedlagt skinnegang utgjør et stort potensial som dyrkbar mark?

– Vi ønsker å finne gode løsninger som kommunen er fornøyd med for heller ikke vi foretrekker at gamle jernbanespor skal ligge som et åpent sår i landskapet. Det er tidspunktet for når dette skal endelig avklares vi er uenige med kommunen i.

Avventer reguleringsplan

Ifølge Eide er det viktig for Bane Nor ikke å binde seg til konkrete løsninger før reguleringsplanen er vedtatt.

– Vi er redd for at hvis vi forplikter oss før vedtak av reguleringsplan kan det føre til forsinkelser i byggingen av dobbeltsporet. Vi vil i det videre arbeidet vurdere hvert enkelt område hvor det er aktuelt med tilbakeføring av landbruksjord. Vurderingen av hvert område kan ta tid og vi ønsker derfor ikke å forsinke prosessen. Mange steder vil det sannsynligvis være helt uproblematisk å tilbakeføre gammel bane til matjord, men vi mener dette må avklares på hvert enkelt sted etter at reguleringsplanen er vedtatt.

De første intercitytogene på den nye togkorridoren kan forventes å trafikkere banestrekningen om cirka sju år.

– Eksisterende bane vil uansett ikke bli tatt ut av drift før etter at ny bane er satt i drift, tidligst i 2024, sier Eide.

Lars Opsal jr. talsperson i Jordvernalliansen i Hedmark, sier i en kommentar at det er oppsiktsvekkende at Bane Nor ikke er villig til å akseptere et krav om at gammel bane skal tilbakeføres til landbruksdrift, der dette er naturlig. Også stangeordfører Nils A. Røhne stiller seg uforstående.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00