Nå håper FAU ved Ottestad ungdomsskole at kommunen dekker reiseutgiftene til 10.-klassingene.

Det er allerede sendt ut melding til dagens 2004-kull, altså 8.-klassinger ved Ottestad ungdomsskole: Skolen kan ikke være delaktig i fredsreisene.

Det bekrefter rektor Carl Gustav Follestad. Regelverket er klart. Dersom skoleturen er i ordinær skoletid, skal den være gratis. Ungdomsskolene har imidlertid hatt dugnader for å reise nødvendige ressurser til turene, om lag 6.500 kroner per elev pluss lommepenger. Turene har vært planlagt i lang tid og for eksempel salg av dopapir er en velkjent inntektskilde.

Røhne på banen

Ordfører Nils A. Røhne er klar på at det vil være naturlig å drøfte en eventuell kommunal betaling for 10. klasseturene under budsjettbehandlingen i høst.

Også Truls Gihlemoen (Frp) og Aasa Gjestvang (Sp) er for at politikerne må se seriøst på en kommunal finansiering av fredsreisene.

Loven har eksistert i mange år og nå har utdanningsdirektøren hatt veiledningsmøte med skolene om regelverket. Man kan ikke arrangere skoleturer med egenandeler. Foreldre må da se på andre alternativer.

– Hvilket utbytte har elevene av disse turene, spesielt i en tid der man ser paralleller i dag til nazismens framvekst i Europa på 1930-tallet?

– Vi opplever turene som veldig positive for klassemiljøene og viktig læringsarena, sier Follestad.

FAU reagerer

Tore Ketil Stårvik, FAU-leder ved Ottestad ungdomsskole, sier at dersom Hvite Busser skal videreføres, blir det helt og holdent et foreldreinitiativ der elevene enten reiser første uka i sommerferien eller i høstferieuka. Han motstrider at dugnadene i skoleregi strider mot gratisskoleprinsippet. Den største frykten er at en del elever vil falle utenfor.

Utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth, sier det også er problematisk med skoleturer i ferier. Fylkesmannen er svært tydelig på at da må rektor sørge for at alle elever blir med. Formålet med grunnskolen er at alle skal inkluderes, sier Holth til HA.

Gratis skole

– Det er bare uproblematisk dersom kommunen betaler turen for deltakerne. All skole skal være gratis. Altså skal kommunen betale for all grunnskoleaktivitet, sier utdanningsdirektøren.

Holth møtte nylig ungdomsskolerektorer der skoleturer sto på agendaen. En skole kan ikke legge opp til planlagte aktiviteter som krever at alle foreldre skal være med på dugnad. Det er en annen sak dersom foreldrerådet organiserer dopapirsalg for dem som har mulighet og gir en gave til skolen, ifølge utdanningsdirektøren.

– Det går altså an å få til dette innenfor loven, men det er ganske vanskelig. Skoler kan ta imot gaver og man kan se for seg at foreldrerådet har en så stor kasse at de kan gi penger til skolen. Men ofte snakker vi om mange hundre tusen kroner for reisene og foreldrene skal ikke gjøre dugnadsinnsats for å gi skolene disse pengene, sier Holth.

– Planlegger siste tur

Rektor Ole Christian Hem ved Børstad ungdomsskole, sier deler av skolens rutiner knyttet til Polen-turene ikke har vært innenfor gratisskoleprinsippet.

– Vi har gått inn for en styrt avvikling, som betyr at siste tur med Hvite Busser er planlagt neste høst. Foreldrene til 8.-klassingene har fått beskjed om at vi må tenke alternativt for å komme innenfor prinsippet med gratisskole.

Ifølge Hem er det viktigste signalet at en foreldredrevet arbeidsgruppe ikke kan ta det økonomiske ansvaret fordi turene til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland foregår i skolens regi.

– Dette er en så stor og viktig presisering fra utdanningsdirektøren, at vi må forholde oss til regelverket, sier Hem.

Å pålegge foreldrene å samle inn anslagsvis en halv million kroner for at elevene kan realisere det årlige skoleturopplegget, kan utdanningsdirektøren ikke gå god for. Det støtter Hem.

FAU ved Børstad har bedt om å få bli med i den videre prosessen for å finne alternative løsninger og tilpasninger som er i tråd med utdanningsdirektørens veiledninger.

– Vi jobber med et godt tilbud framover og vil gjerne ha med foreldrene på en god prosess, sier Hem.

Onsdag ble det kjent at Marius Langberg fra Stange, er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Langberg har deltatt på om lag 50 fredsreiser med stangeelever.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00