Det skriver Truls Gihlemoen, leder i Stange Frp, og Per Olav Hansen, leder i Stange Høyre i en uttalelse før onsdagens kommunestyremøte.

For å løse plassmangelen inviteres Stanges folkevalgte å vedta rådmannens innstilling om leie av skolepaviljong ved Hoberg inntil fire år for en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner.

Partilederne sier det ikke er nok å klatte på litt her og der.

– En brakkerigg er ikke tilstrekkelig. Det trengs umiddelbare grep for varig forbedring, sier partilederne.

Vil ha befaring

Gihlemoen og Hansen foreslår en befaring snarest mulig på Hoberg for å høre hvordan skolens ledelse selv mener kapasitetskrisen best kan løses på kort og på lang sikt.

– I barneskolen legges grunnlaget for et vellykket skoleløp. Det er viktig for Frp og Høyre at satsing på kraftig boligvekst ikke går på bekostning av kvaliteten og kapasiteten i skolene, og at utbyggingsplaner følges opp med nødvendige investeringer i skole, skriver de to politikerne.

De understreker at moderne lokaler tilpasset gode undervisningsformer, tilstrekkelige areal for lek og aktivitet, kombinert med dyktige, motiverte og engasjerte lærere, alltid er viktig for resultat og trivsel i skolen.

– Kapasitetskrisen i barneskolene i Ottestad har vært kjent for kommunestyret i flere år. Stange Frp og Stange Høyre er kritisk til pengebruken på en omfattende og resultatløs skolestrukturdebatt, uten å presentere løsninger for å unngå kapasitetskrise i Ottestadskolene, sier duoen.

Store barnekull

I skoleåret 2017/2018 er det nå 54 elever som skal starte på Hoberg skole. Barnehagene melder om store barnekull i årene som kommer. I tillegg ses en framtidig boligutbygging som vil kreve vesentlig større kapasitet hos barneskolene forholdsvis raskt.

I påvente av utredning skolestruktur for Ottestad krets, innstiller altså rådmannen på leie av nødvendig paviljong for tre år, med opsjon på ytterligere 1 år, for deretter kjøp hvis behov.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00