Det opplyste kommunalsjef for helse og omsorg i Stange, Tove Nordli Selnes, i formannskapet onsdag.

– Vi kan ikke dokumentere at tjenestene faktisk er levert i henhold til faktiske vedtak. I 2010 fikk kommunen påpekt avvik på ernæring. Da hadde vi verken prosedyrer eller rutiner. Det har vi på plass nå, men oppfølging av ernæringsbistand hos enkeltindividet er ikke vesentlig endret, sa kommunalsjefen.

– Alvorlig

I rapporten heter det blant annet at mangelfull styring og internkontroll, kan føre til at tjenestemottakerne ikke får forsvarlige tjenester. Ifølge kommunalsjefen er det ikke dokumentert at svikt har forekommet.

Etter Fylkesmannens avviksrapport av Stanges hjemmetjenester, skal nå oppfølging og evaluering av effekt og bivirkninger av medisiner, dokumenteres.

Samtidig peker Selnes på en utfordring i helse- og omsorgstjenesten som ikke bare gjelder Stange kommune. Det er blant annet sjekklister og prosedyrer.

– Det etterspørres stadig nye dokumenter for kvalitetssikring. Har det blitt for mye? Har tilliten til helsepersonellet faglige skjønn blitt redusert? Har helsepersonellet tilstrekkelig evne, vilje og mot til å utøve faglig skjønn? Har de tillit til at de er gode nok når dokumentasjonskravene stadig blir slik at de opplever at tid tas fra direkte pasientmøter til administrasjonsoppgaver? spurte Selnes og lovet at det skal bli fokusmåneder for fagutvikling og internundervisning.

Bedre internkontroll

Selnes innrømte at internkontrollen ikke har fungert etter intensjonen idet meldte avvik ikke medfører at det settes inn tiltak for å forebygge nye avvik. Prosedyrer for ernæringsoppfølging er kommet på plass.

Truls Gihlemoen, Frp, sier i en kommentar at Stanges innbyggere må igjen kunne føle seg trygge på at de kan forvente forsvarlig behandling når behovet for støtte og hjelp fra det offentlige melder seg.

Venstres Erik Ringnes sier det er bekymringsfullt hvis det er slik at mye av tida brukes til å dokumentere istedenfor å yte faglig hjelp og omsorg til de som tjenesten er til for. Han oppfatter helsetjenester i hjemmet vil bli tilført mer ressurser som en følge av kritikken.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00