Prosjektet utviklingssenter for sykehjem er en nasjonal satsing. I Norge er det 38 utviklingssentra og både Stange, Hamar og Elverum deltar i prosjektet. Nå takker avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Kristin Mehre Stange for innsatsen kommunen bidrar med for å øke kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Kommunen har samarbeidet med Høgskolen i Hedmark.

Store utfordringer

– Helse- og omsorgstjenesten har i dag store oppgaver nyttet til å møte dagens og framtidens behov. Kommunene er en viktig og spennende arena for utvikling og innovasjon framover. Helsedirektoratet oppfordrer til at kompetansens som utviklingssenteret for sykehjem i Hedmark har bygget opp, brukes videre til utvikling i egne kommuner. Vi setter pris på at dere har valgt å gå videre i et samarbeid med Hamar kommune, som har fått rollen som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesteri fylket. Utviklingssentrene har vært en viktig satsing, sier Mehre.

Starter igjen etter nyttår

Oppdraget som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem

avsluttes ved årsskiftet og går over i ny ordning knyttet til Omsorg 2 1. januar 2017.

Ifølge kommunalsjef Tove Nordli Selnes skal det være ett utviklingssenter i hvert fylke. Stange, Hamar og Elverum samarbeider om senteret i Hedmark, med Hamar som vertskommune.

– Vi har et godt samarbeid som vi skal videreføre. Gode ideer og resultater i helse- og omsorgstjenesten skal tas i bruk og overføres til alle kommunene i Hedmark. Hovedmålet er at utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og på sykehjem i kommunene. De tre kommunene får sammen et ansvar for videreutvikling og kunnskapsutvikling av helse- og omsorgstjenester, sier Selnes.

Trygge hender i Ottestad

Ottestad helse- og omsorgssenter har vært utviklingssenter for sykehjem. Institusjonen har blant annet språkpraksis for nye landsmenn som trenger å bli bedre i norsk og som senere vil gå inn i helsefag. Et prosjekt som heter Trygge hender har kartlagt medikamentbruk.

I 2014 mottok de ansatte den gjeve utmerkelsen «Arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2014». God pleie, omsorg og faglighet står i fokus.

Pårørendesamarbeid er også viktig, samtidig som godt arbeidsmiljø skal gi god pleie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00