Trafikmengden på E6 varierer fra kommune til kommune, men Statens vegvesen har hittil bygd E6 med bredde på 21 meters bredde og har lagt inn dette videre nordover.

– Nye Veier ønsker å gjøre som Statens vegvesen og Taale Stensby har gjort. Vi har imidlertid ikke fått videreført fravikene i Vegdirektoratets håndbok som Statens vegvesen har lagt til grunn fordi organsiasjonen er endret. Imidlertid øker vi kvaliteten og legger mer penger inn i skulderen, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

Dette handler ikke om bredden på hver kjørebane som er på 3,5 meter og midtdeler på to meter, men vegskulderen, opplyser prosjektdirektør Moshagen.

Han regner det som sikkert at Vegdirektoratet sier ja til søknaden om 21 meters bredde.

– Nye Veier har ikke fått videreført fravikene som Statens vegvesen hadde lagt opp til og fått godkjent. Derfor må vi søke Vegdirektoratet for å få fastlagt forutsetningene som prosjektet er stortingsgodkjent med.

Fra tre til to meter

Alle reguleringsplaner på E6-strekningen er utarbeidet av Statens vegvesen og godkjent i de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Dersom vegbredden må økes til 23 meter, vil det stoppe utbyggingsprosjektet. Et eventuelt krav om økt vegbredde vil medføre omreguleringer og store samfunnsmessige konsekvenser, sier Moshagen.

Nye Veier ønsker altså en gjennomgående profil med to meter brede vegskuldre fra Kolomoen til Moelv. Lokale, korte bredde-endringer er svært uheldig for trafikksikkerheten, sier han.

Asfalterer vegskulder

HA har snakket med både tidligere prosjektdirektør Taale Stensbye og planleggingsleder i Statens vegvesen, Jan Terje Løitegård.

De opplyser at Nye Veier AS og Statens vegvesen har samme vegbredde på 21 meter. Vegprosjektene skiller seg på ett område. Der Statens vegvesen bare har asfaltert 75 centimeter vegskulder og gruslagt eller plantet 1,25 meter, vil Nye Veier asfaltere to meter vegskulder.

– Med to meter asfaltert vegskulder og ytterligere 0.75 meter kjøresterkt trafikkareal får alle typer kjøretøy plass utenfor kjørebanen. Nye Veier vil investere flere millioner kroner ekstra ved å gjøre dette. Vi mener imidlertid at det er riktig å sikre best mulig trafikksikkerhet og vintervedlikeholdet blir lettere, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00