Tangen skole står ikke i fare for å bli nedlagt. Det sier Lene Frydenlund Arnesen i FAU. Hun sier det rett ut at folk i bygda ønsker en robust og sterk skole.

– Med det ønsker vi Espa-elevene velkommen til Tangen. Jeg vet det er kontroversielt å si, men dette har jeg stått for hele tiden. Jeg vet at espaingene slåss for skolen sin og det skjønner jeg. Det er viktig at Tangen blir en fulldelt skole, sier FAU-representanten.

Ute for å sondere

På dialogmøtet for ny skolestruktur i Stange tirsdag kveld, handlet det ikke så mye om skolene i ytterkanten i kommunen, men også FAU-leder Bente Ottinsen Åsen fra Solvin ønsket å være til stede på møtet ved Stange ungdomsskole for å sondere, som hun uttrykte det.

– Solvin er en robust og kraftfull skole i dag. Vi har en sterk og solid lærergruppe som jobber for bygda og er glad i arbeidsplassen sin. Vi som foreldre er kjempefornøyd med skolen, sier hun.

I forslaget til rådmannen skal Breidablikk på Ilseng, Solvin og Åsbygda slås sammen til en barneskole lokalisert til ungdomsskolebygget i Romedal. Stange og Romedal foreslås nemlig slått sammen og lokalisert til Stange ungdomsskole. Bente Ottinsen Åsen ser klart at de er heldige hvis Solvin-kretsen får beholde en barneskole i nærmiljøet, men FAU vil ikke ha en storskole.

– I dag blir alle unger sett og slik ønsker vi i framtida, sier hun.

Spøkelseshus

Etter at ordfører Nils A. Røhne og rådmann Stein Erik Thorud hadde innledet, var det en spørrerunde med innlegg.

FAU-leder Bente Ottinsen Åsen sier hun hadde sett at rådmannens anbefaling var enda mer gjennomarbeidet.

– Jeg blir provosert, skal Breidablikk og Solvin skoler ligge tilbake som ubebodde spøkelseshus. Hvorfor får vi ikke høre bergninger for restverdien på disse skolebyggene? Hva skjer med byggene etterpå?

FAU-lederen fikk sansen for ideen som kommunestyremedlem Øyvind Hartvedt, Ap, lanserte i møtet.

I stedet for å gjenbruke Romedal ungdomsskole foreslo Hartvedt å bygge en helt ny barneskole i Romedal. Rådmann Thorud opplyste at beregninger viser at rehabilitering koster 21.000 kroner kvadratmeteren, mens nybygg er stipulert til 35.000 kroner. Ottinsen Åsen er imidlertid klar: – Gi oss noe vi har lyst på. En flunkende ny skole framfor å flikke på noe gammelt. Det ville vært flott, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00