Tungtransporten dundrer forbi oss på E6. Sigmund Vasaasen peker på tuftene av landbrukseiendommen til faren og moren. Her ble bygningene revet på grunn av E6-utbyggingen i 1970. Familien fikk erstatning og bygget nytt hus ved E6. Nå kan det også dette bli revet. Det er rett og slett stusslig, sier den stille og beskjedne, pensjonerte fylkesagronomen, som nå er en ivrig honningprodusent.

I 1924 kjøpte faren den flotte eiendommen Oustad på 600 mål like ved Uthuskrysset. Det var Sigmunds storebror som hadde odelen Oustad, selv var han yngst i en søskenflokk på sju. Da faren hans overdro Oustad til eldstesønnen skilte han fra cirka 35 dekar og bygde et småbruk. På 1970-tallet ble eiendommen innløst av Statens vegvesen. I skjønnsretten ble eiendommens verdi fastsatt til 235.000 kroner. Det synes Vasaasen lite om, når man ser på hva såkalt gjenanskaffelse ville ha kostet.

Bygget en enebolig

– Det jeg minnes er at erstatningssaken ble et langvarig spetakkel med to skjønn, høyesterettssak og nytt overskjønn før vi var i mål. Man lurer kanskje hvorfor vi bygde så nær inntil E6-igjen, men ingen ante for nærmere 50 år siden hvordan utviklingen ville bli. Til å begynne med raste handelsstanden i Stange fordi E6 eller riksveg 50 som den ble kalt skulle gå utenom Stangebyen. Det skulle tatt seg ut om E6 gikk der i dag. Ingen forsto den gangen hva som ville komme av trafikk, humrer Vasaasen.

– Foreldrene mine satte opp nytt hus, som kona og jeg senere arvet. Nå er imidlertid også denne eiendommen i faresonen og kan bli berørt av E6-utbyggingen til fire felt, sier Vasaasen.

Han har gjennom sin advokat Dyre Østby reist spørsmål ved Nye Veiers planer for en alternativ løsning for Uthuskrysset. For å spare penger vil Nye Veier la firefelts E6 gå i bru over fylkesveg 24, omvendt av det som er Statens vegvesens løsning. Den var nemlig å senke hele E6 og legge den nye motorvegen under Odalsvegen, fylkesveg 24.

– Jeg håper nå at stangepolitikerne står fast på reguleringsplanen som de har vedtatt og ikke aksepterer en dårligere løsning. En senket E6 er alternativet som desidert best skjermer min eiendom for støy fra E6 fordi vegen legges lavere. Dette kunne vi nok leve med, men ny veg på dagens høyde gir altfor mye støy med 110 kilometers hastighet. Nå er jeg svært spent på den nye reguleringsplanen dersom nye E6 kommer på dagens høyde. Blir det ulevelig her, har konsulentene til Nye Veier for så vidt antydet at eiendommen min kan bli innløst, sier Vasaasen som er medlem i Grunneierlaget E6 i Stange. Høsten 2019 åpner den første strekningen til Kåterud og Åkersvika, avslutter Sigmund Vasaasen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00