– Rapporten til Fylkesmannen er ikke artig lesning. Jeg håper at vi fortsatt har tillit i Stanges befolkning. Svikt i rutiner skal ikke forekomme, derfor tar vi dette på største alvor.

Leder i avdeling for Helsetjenester i hjemmet, Marianne Pedersen, legger seg helt flat etter kritikken i rapporten fra Fylkesmannen som ble ferdig 4. januar.

Flere avvik

Det er assisterende fylkeslege Sissel Bergaust som har ledet tilsynet. I rapporten heter det at Stange kommune «sikrer ikke forsvarlig medikamenthåndtering eller oppfølging og vurdering av pasienter i hjemmetjenesten».

«Det ble avdekket et eksempel med en pasient med dårlig regulert diabetes og fotsår som fikk behandling uten at effekten ble dokumentert. Det er da umulig å vite om behandlingen hjelper eller om det burde vært iverksatt andre tiltak. Det er ingen rutine for oppfølging og evaluering av effekt og bivirkninger av medisiner.

I avvik 2 heter det at Stange kommune «sikrer ikke forsvarlig vurdering og oppfølging av ernæringstilstand hos hjemmeboende Pasienters behov for tilstedeværelse under måltider kan ikke imøtekommes på grunn av tidspress», skriver fylkeslegen.

En pasient som hadde hatt hjelp til mattilberedning i to år, ble nå vurdert til risiko for underernæring, heter det videre i rapporten.

«Vi fant at journalføringen var mangelfull. Dette ble også funnet i 2010. Mange journaler hadde ikke annet innhold enn at tiltak var utført uten vurdering av effekt eller behov for justeringer».

varsler politisk oppvask

Truls Gihlemoen, leder i Stange Frp, krever full politisk oppvask på første formannskapsmøte. Han sier at Fylkesmannens rapport er dypt bekymringsfull.

Gihlemoen viser til at Fylkesmannen hadde tilsyn med hjemmetjenesten i Ottestad distrikt i 2010, hvor et av temaene var ernæring. Kommunen fikk da avvik på identifisering, kartlegging og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring.

– Fremdeles, sju år etter følges ikke prosedyrene. Hvorfor har ikke kommunen rettet avvikene? sier Truls Gihlemoen.

– Nye prosedyrer

En influensarammet kommuneoverlege i Stange, Helle Jørstad, svarer at det nettopp er godkjent nye prosedyrer i hjemmetjenesten innen områdene fylkeslegen har satt fingeren på. 

Virksomhetsleder Marianne Pedersen medgir at rapporten er alvorlig lesning.

– Vi jobber kontinuerlig for å rette opp avvikene. Alle som jobber hos oss må ta medikamentkurs. For to år siden ble de tidligere tre tjenestedistriktene oppløst og hele hjemmetjenesten ble samlokalisert på Høgmyr i Stange. Dette har vært en omfattende prosess. Det er jo viktig at folk får riktige medisiner til rett tid. Stange kommune har for tida to ernæringsfysiologer. Disse hjelper oss å få på plass matområdet. Folk må ha tillit til oss at vi nå arbeider på høytrykk for å få lukket avvikene. Det er alvorlig og vi ønsker ikke å bagatellisere noe. Tilsynet var i september og nå kan vi gå videre, sier Pedersen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00