Det var da den populære lærevikaren Rune Magnus Aarebrot skulle ut i pappaperm, uten videre jobbutsikter på Ottestad ungdomsskole, til påske at elever og foreldre engasjerte seg.

De skrev brev til kommunen, hadde møter med skolens ledelse og sto på hardt for å beholde han de mener er kommunens mest populære lærer.

Da HA skrev om saken kom tilbakemeldinger om at vikaren ville få beholde jobben sin på Ottestad u-skole. Det ble godt mottatt blant elevene, men i Utdanningsforbundet i Stange vakte saken oppsikt.

Ansetter ikke

Senere har kommunen benektet at det ble foretatt direkte ansettelse uten offentlig utlysning, men kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen peker på at Aarebrot har en del av kompetansen skolen trenger.

– Andre søkere kan vel også ha slik kompetanse?

– Ja, men jeg vil presisere at kommunen har ivaretatt overtallige lærere. I tillegg ser vi at det er behov for ytterligere kompetanse i ledige stillinger på Ottestad ungdomsskole og de er lyst ut. At elever og foreldre ønsker å beholde vikaren på skolen er det gitt klart uttrykk for. Jeg kan jo ikke utelukke at han blir ansatt, men det er opp til rektor. Jeg ansetter ikke, sier Vasaasen.

Skrev til rådmannen

Hovedtillitsvalgt Arne-Jhonny Sivertsen i Utdanningsforbundet i Stange tok opp kommunes ansettelsespolitikk i et brev til rådmannen. Han skrev at kommunen har en situasjon hvor det er overtallighet knyttet til ungdomsskolene. I et svarbrev til Utdanningsforbundet 28. april skrev HR-sjef Inger Lise Storlien i Stange kommune at det er beklagelig hvis lokal tillitsvalgt ved Ottestad ungdomsskole ikke har vært involvert i utlysingen av stillingen på Ottestad ungdomsskole.

Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen sier kommunen har mottatt en henvendelse fra Utdanningsforbundet, som de har svart på.

Avviser feil

– Utdanningsforbundet og arbeidsgiver ser ikke likt på denne saken. Kommunen har hatt en grundig prosess når det gjelder overtallighet på ungdomstrinnet. I tillegg har vi behov for ytterligere kompetanse. På Ottestad ungdomsskole har vi behov for kompetansen en konkret vikar innehar. Stillingen er lyst ut, men vi har ikke foretatt tilsetting. Det er opp til rektor å tilsette.

– Har prosessen gått riktig for seg?

– Organisasjonen er i full rett i å henvende seg til arbeidsgiver, men vi har ulike roller. Begge parter er innstilt på å gjøre ting på en ryddig og godt måte, avslutter Liv Ingrid Vasaasen.

Sivertsen presiserer

Hovedtillitsvalgt Arne-Jhonny Sivertsen vil være tydelig på at det er prosessen og ikke læreren Utdanningsforbundet reagerer på.

– Du skriver i brevet at du som hovedtillitsvalgt reagerer sterkt på at tillitsvalgte på arbeidsplassen ikke har vært involvert og at dette er brudd på hovedavtalen, hva vil dere oppnå?

– Vi ønsker at kommunen holder seg til hovedavtalen og kommunale retningslinjer og prosedyrer i ansettelsesprosesser. Vi synes for all del at det er positivt at elever og foreldre engasjerer seg. Jeg må presisere at det heller ikke er engasjementet til foreldre og elever vi sier noe om. Heller ikke læreren, men vi forholder oss til inngåtte regler og avtaler.

«Jeg har møtt sterke reaksjoner fra ansatte over mangel på informasjon. De ansatte er utrygge på sin egen situasjon og om kommunen vil følge avtaler og prosedyrer videre i prosessen rundt overtallighet», skriver Sivertsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00