Etter at Vilde Stabel i Miljøpartiet De Grønne er innvilget varig fritak fra kommunale verv, har kommunestyret valgt første varamedlem Gunnar Kjeverud som ny, fast representant.

Stabel søkte fritak fra sine kommunale verv på grunn av helsemessige årsaker. Kommuneloven gir valgte medlemmer av kommunestyret adgang til å tre tilbake innen valgperioden utløper. Kjeverud overtar også Stabels verv som medlem av driftsutvalget, representant til samarbeidsutvalget (SU) ved Stange skole og vararepresentant til samarbeidsutvalget (SU) Enerhaugen barnehage. MDG fikk 246 stemmer ved kommunevalget i 2015.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00