Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast-vare, men et levende og følende individ.

Du er ansvarlig for at katten din får forsvarlig stell. Det betyr at du må overlate ansvaret til en egnet person over 16 år dersom du skal reise fra katten. Passeren må daglig sjekke at katten ikke er syk/skadet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00