Ilseng fengsel har i dag 96 plasser. Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har startet planlegging av utvidelse av Ilseng fengsel med nærmere 200 høysikkerhetsplasser.

En eventuell utvidelse kan gi til sammen 200 arbeidsplasser i fengselet.

Det ventes fortsatt på konseptvalgutredningen som skal være med å fortelle hvor man skal utvide fengselskapasiteten på Østlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00