– Det var stort for Grobunn å vinne IA-prisen for Hedmark 2016, sier daglig leder Lene Hagen til HA.

I juryens begrunnelse heter det at Grobunn «har et stort fokus på den forebyggende siden av sykefraværsarbeidet. Leder samarbeider tett med den enkelte medarbeider og det legges vekt på åpenhet, forståelse og tillit i hverdagen. Frihet under ansvar er et av de bærende prinsipper som de lever etter. Medarbeiderne sier selv at de føler seg godt ivaretatt under fraværsoppfølging og de lykkes godt med å tilrettelegge for den enkelte slik at de kan forhindre 100 prosent sjukemelding når noen blir syke. Grobunn utfører en viktig samfunnsoppgave».

Prisen ble delt ut av statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam (H).

LES OGSÅ: Grobunn er forbilde for fellesskap

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00