– Klimaarbeidet er kanskje ikke det som ligger lengst framme i tankene hos gårdbrukere flest. Mange gjør gode klimatiltak i den daglige drifta uten at de er klar over det selv. Vi ønsker å bevisstgjøre gårdbrukerne i det gode arbeidet de allerede gjør og samtidig ønsker vi å videreformidle noe av den kunnskapen om klimasmart landbruk som finnes, sier Bent Roger Hegg.

Innen 2020 skal Norge redusere sine utslipp av klimagasser med 15–17 millioner tonn Co₂.

Klimatiltak i landbruket er gunstige for gårdbrukernes lommebok og 2. november blir det stor klimamønstring i Elverum for interesserte. Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark bondelag, Norsk landbruksrådgiving, Hedmark bonde- og småbrukerlag og Høgskolen i Hedmark er vertskap for konferansen om klimasmart landbruk og god økonomi.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00