Formannskapsmedlemmene brukte bare en time på å diskutere skolesaken onsdag. Spenningen ble nemlig utløst da medlemsmøtet i Stange Ap mandag kveld sa et rungende nei til å legge ned skoler. I formannskapet ble det enstemmighet om å slå sammen ungdomsskolene. Mot stemmene til Venstres Erik Ringnes og Høyres Kirsti Berge vedtok formannskapet å beholde barneskolene slik de er i dag.

Romedal u-skole utredes

Det var SVs Helge Bjørnsen som foreslo flytting av Solvin skole til Romedal ungdomsskole med både svømmebasseng og gymsal. Bygget kan romme både barnehage og skole i et oppvekstsenter i tillegg til kulturformål.

Et enstemmig formannskap vedtok fortsatt bruk av svømmehallen til skoleformål. Mot V og H sa formannskapet ja til fortsatt bruk av Romedal u-skole til kulturformål. Flertallet sa nei til flytting av Solvin skole til u-skolen.

Skal øke folketallet

På spørsmål om hvordan ordfører Nils A. Røhne skal øke folketallet i de små skolekretsene, svarer han at lokalsamfunnene nå har skole, tomtearealer og vann- og avløpsordninger på plass.

– På alle disse stedene burde det være attraktivt å bosette seg, sier ordføreren.

Røhne sier at gløden som nå hersker blant stangesokningene over at skolene bevares, er spennende.

– For kommunen gjelder det å utnytte denne gløden. Vi kan gjerne ta utgangspunkt i Espa. Det er ett eksempel på ei grend som formidler utad at her er det optimisme og mennesker med stor glød og som tror på framtida.

– Du har den siste tiden tatt til orde for fulldelte skoler. Stange Arbeiderpartis skolestandpunkt innebærer fremdeles fådelte skoler i kommunen, er dette et nederlag for deg?

– Nei, jeg har hele tiden sagt at mitt primærstandpunkt var konklusjonen til Aps skoleutvalg. Samtidig står jeg bak og støtter vedtaket i gruppestyret til Ap. Jeg er sikker på at vi har funnet en løsning som skal være levedyktig i mange år framover. Selvfølgelig står jeg bak det kommunestyregruppa konkluderer, sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00