Frisklivssentralen, helsestasjonen og fysioterapi for barn, får henvist ungdommer med overvektsproblemer jevnlig.

Kommunen har per nå ikke noe tilbud for å hjelpe denne gruppen når de kommer i tenårene, og ønsker å utvikle et tilbud. Overvekt og fedme er en kjent risikofaktor for å utvikle andre helseproblemer. Mottoet er å støtte innbyggere med vektproblemer, ut fra et helhetlig menneskesyn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00