Stange kirkelige fellesråd har vedtatt at gravfesteavgiften i Stange fastsettes til 260 per grav per år.

Satsen for i 2016 er 250 kroner og avgiften kreves inn for 10 år, opplyser kirkeverge Ivar Manum. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 6/10.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00