Det opplyser seksjonsleder Silja Strømme ved Utlendingsseksjonen, som er lokalisert på Hamar politistasjon og underlagt Sivil- og forvaltningsenheten.

For den kinesiske eieren av Malungen, som lagde julebord for 2.000 personer, ble det nok et ubehagelig møte med norske utlendingsmyndigheter. Det berører også skjebnen til folk når man blir utvist, men politiet påpeker at de må følge lovverket. HA har ikke lyktes å få noen kommentar, men flere stangesokninger sier at de ønsker at den positive ånden som kineserne har brakt med seg til Hedmarken, skal videreføres.

Fikk forlenget utreisefrist

Seksjonsleder Silja Strømme bekrefter altså at fem personer med tilknytning til Malungen ble utvist fra Norge. Dette skjedde i kjølvannet av en ordinær utlendingskontroll.

– UDI er instansen med vedtaksmyndighet i utvisningssaker.

– Hvorfor ble nettopp Malungen kontrollert?

– Saken gjaldt ulovlig arbeid. Politiet gjennomførte en rutinemessig kontroll rettet mot utenlandsk arbeidskraft i serveringsbransjen i Stange. Dette var en helt ordinær kontroll. Vi avdekket at fem kinesere jobbet uten nødvendig tillatelse. Siden de ikke hadde arbeidstillatelse, hadde de ikke lov å arbeide i Norge i henhold til norsk lov. Resultatet etter kontrollen var at UDI vedtok utvisning med to års innreiseforbud til Norge for samtlige. 21. desember hadde alle forlatt landet.

Utreisekontroll

Strømme bekrefter at det ble foretatt utreisekontroll for å se til at vedtaket ble iverksatt. Dette er politiet ansvarlig for.

– Hva er årsaken til at aksjonen ble gjennomført da Malungen skulle promotere kinesiske tradisjoner?

– Det var helt tilfeldig. Politiet i Innlandet har et stort geografisk område i sitt nedslagsfelt. Vi har stort ansvar når det gjelder den indre grensen mot Sverige. Malungen skiller seg ikke ut som bedrift med utenlandske eiere. Alle steder med arbeidsinnvandring er i søkelyset. Dette kan for eksempel være restauranter eller bilpleiefirmaer.

Ifølge Strømme utførte noen av de utviste medarbeiderne kjøkkentjeneste på Malungen, i hovedsak tilrettelegging av mat. Noen jobbet også med anleggsarbeid. Fem personer ble kontrollert. De hadde gyldig turistvisum, men kunne ikke framvise arbeidskontrakt eller arbeidstillatelse, avslutter Strømme.

HA har i mail til eierne sendt flere spørsmål i forbindelse med den konkrete UDI-saken og tanker for framtida. Det har ikke lykkes avisen å få kommentar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00