Leder i Nedre Kjonerudvegen Vel, Tore Ketil Stårvik, fortviler. Handlingsplan for fylkesveger behandles i fylkestinget 6. og 7. juni. Gang- og sykkelstien langs Kjonerudvegen er planlagt fra innkjøringen til stadion Black River Park på Hjellum til E6. 300 meter på Hamar-siden og 1,6 kilometer i Stange. Pris er 12 millioner kroner.

Først i 2023

Gang- og sykkelstien ligger imidlertid sist inne i planen for å bli realisert i 2023. Det mener Stårvik er altfor sent og appellerer til fylkestinget om å framskynde byggingen. Ettersom Hamar også har en aksje i samme prosjekt, får Stårvik støtte av ordfører i Hamar, Einar Busterud.

– Befolkningen her har hatt en veldig lang kamp for trafikksikkerhet. Dessverre må jeg si at lokalt engasjement i Stange kommune for denne saken har vært heller labert. Hvorfor har vi ikke fått mer drahjelp av kommunen? Det er et betimelig spørsmål, jeg er skuffet.

Røhne svarer på kritikk

– Stangeordfører Nils A. Røhne, er du kjent med at Nedre Kjonerudvegen Vel går til Busterud for å få fortgang i gang- og sykkelvegprosjektet?

– Stange kommune har spilt inn sine prioriteringer til fylkeskommunen når det gjelder handlingsplan for fylkesveger og trafikksikkerhet. Her er Kjonerudvegen kommet inn, men det er naturlig at Kjonerudvegen ikke ligger øverst på lista fordi mange andre prosjekter har ligget der før. Det er interessant at velet søker støtte i Hamar og jeg ønsker lykke til, sier Røhne.

Beboer Marit Strømstad er nabo til vegen og merker støy mange timer i døgnet. Beboerne ønsker seg fartsdempere og redusert hastighet som en straksløsning, men har ikke fått gehør for dette.

- ER VI KRAVSTOR?

– Slik jeg opplever denne saken er vi som bor her definert som vanskelige og kravstore. Dessverre har vi ikke blitt møtt med velvilje, sier hun.

Ordfører Einar Busterud sier forbindelsen Hjellum til Ottestad og videre til Hamar er viktig.

– Vi har en stor arbeidsplass på Sanderud og nå mangler vi denne strekningen på å få sammenhengende sykkelvegnett rundt på Hedmarken. For trafikksikkerhet en til Black River, Sanderud og Ottestad er gang- og sykkelveg svært viktig. Det er mange, gode argumenter for å skyve fram dette prosjektet. At velet kommer til meg ser jeg på som godt naboskap, sier Busterud som er enig i at regionen må jobbe i lag. Han ønsker fortgang i flere prosjekter, men gang- og sykkelveg er viktig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00