I 2016 inspiserte miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Hedmark tanklagring ved Atlungstad Brenneri. Inspeksjonsrapporten slo fast at det manglet en miljørisikovurdering av fyringsoljetanken som er på 10.000 liter, og står mot Mjøsa.

I virksomhetens tilbakemelding er det oppgitt at de vil bytte ut denne tanken med en ny dobbeltvegget fyringsoljetank på 5.000 liter. Dette mener Fylkesmannen er et godt tiltak for å redusere risikoen for lekkasje, men understreker viktigheten av å ha nødvendig vedlikehold av tanken når den settes i drift.

Fylkesmannen innser at det kan ta tid å få på plass den nye tanken, siden brenneriet er med i Riksantikvarens bevaringsprogram, men de etterlyser en risikovurdering som også omhandler faktorer som påvirker det ytre miljø, og ber om tilbakemelding innen 1. november.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00