I forbindelse med politikernes utålmodighet, kommenterer Haugan at utredningsarbeidet er tidlig i prosessen. Tidligere har det vært lansert ulike modeller for å løse rombehovene ved barneskolene i Ottestad. Enten utvidelser av eksisterende skoler eller bygging av en helt ny barneskole. Ottestad var ikke med i utredningen om framtidig skolestruktur i Stange. Rådmannen varsler en egen sak fordi elevtallsutviklingen viser en markant økning i Ottestad krets nærmeste år. Verken Arstad eller Hoberg har i dag romkapasitet til å ivareta elevtallsøkningen og presset vil kunne øke ytterligere sett i lys av framtidig boligutbygging. En brakkeløsning med arbeidsrom og to grupperom vil er altså en midlertidig løsning for både skolen og SFO.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00