Dette er også i tråd med ordfører Nils A. Røhnes ambisjon: Møte før påske. Røhne sier han har registrert Knut Fangberget og Tor André Johnsens bestyrtelse over planutvalget.

– Dette er førstegangsbehandling i planutvalget. Det ville være overraskende at man ikke har respekt for den politiske prosess som er alltid er i plansaker. Særlig trodde jeg Hamar føler at dette er krevende. Utspillet er overraskende, jeg hadde nok ventet at Fangberget og Johnsen hadde vært litt mer diplomatiske i hensynet til demokratiske prosesser. Ledelsen i Stange kommune har bevisst unnlatt å blande seg inn i jernbanediskusjonen i Hamar. Det skal vi fortsette med, sier Røhne.

Erik Ringnes (V) sier det er grunn til å mistenke at flertallet i planutvalget hadde en skjult, politisk agenda da de ikke ville sende Nye Veiers planendring ut på offentlig høring.

– Arenaen blir feil for meg. Skal vi si oss uenig med Nye Veier AS bør det ikke skje lokalt, men på nasjonalt plan. Så lenge det foreligger saklig grunn til å stille spørsmål til utbygger, er det greit for meg. Jeg håper planutvalget skjønner sitt ansvar når det gjelder forsinkelser. Andre prosjekter står nemlig på vent, sier Ringnes.

Regiondirektør Åge Skinstad i NHO sier det er viktig å bruke sunn fornuft og logikk. Det tilsier at der vegen er avsluttet fra før, er det smartest å bygge videre, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00