Administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen sier bedriftens opprinnelige avtale med Statens vegvesen ble stoppet og at 264.000 kroner i konsulenthonorar var bortkastet.

– For Furnes Jernstøperi AS hadde den opprinnelige reguleringsplanen fra 2012 som vi har forholdt oss til vært det beste, sier Maurdalen.

Furnes Jernstøperi kommer nå til å fremme protest omkring støyforhold i høringsprosessen, opplyser Maurdalen.

Han peker også på at Stange Næringspark og Furnes Jernstøperi er opptatt av at krysset Romedalsvegen, fylkesveg 24 og Ljøstadvegen, fylkesveg D230, får forbikjøringsfelt i begge retninger på Romedalsvegen.

Trafikkutfordringer

– Det er viktig at det ikke blir forbikjøringsfelt i bare en kjøreretning slik forslaget nå foreligger. Dette er ikke forsvarlig trafikksikkerhetsmessig. Vi er 26 bedrifter inne på området som ønsker å påvirke både Nye Veier og kommunen til bygging av på- og avkjøringsramper ved innkjøringen til næringsparken. En trafikklomme er ikke tilstrekkelig, trafikken går jo i begge retninger, sier Maurdalen.

Furnes Jernstøperi skulle etter planen starte utbygging av et tilbygg til 14 millioner kroner. Da Statens vegvesen var tiltakshaver, var bedriften i dialog med vegvesenet som ønsket å ekspropriere grunn til E6 forbi bedriften.

– Statens vegvesen skulle erstatte atkomstvei, parkeringsplass for alle ansatte samt en egen parkeringsplass for gjester. De opprinnelige planene var klare for oppstart i fjor høst ved at Statens vegvesen og jernstøperiet hadde fått Sweco til å prosjektere og lage beskrivelse for både deres og våre investeringer. Entreprenør M. Dobloug AS var valgt og alle parter var enige om gå i gang i oktober. Da Nye Veier tok over som tiltakshaver ble dette stoppet og vi mistet et halvt år av framdriften på egne investeringer på grunn av dette. 264.000 kroner i fakturerte konsulentutgifter fikk vi tilbake fra vegvesenet ettersom hele prosjektet stoppet opp. Utfordringene for oss som bedrift er å ha forutsigbare rammebetingelser for å drive langsiktig planlegging. Det er ikke til stede nå, føler vi, sier Maurdalen.

Vil gi mer støy

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen sier at Nye Veier imøteser innspill. Planen er lagt ut på offentlig ettersyn nettopp for å få inn alle merknader og innspill. Til slutt vil Nye Veier oppsummere høringsinnspillene sammen med kommunen.

Ifølge Oddbjørn Maurdalen vil en senket E6-trase slik reguleringsplanen fra 2012 legger opp til, være å foretrekke for støperibedriften.

– Det å ikke senke traseen vil gi mer støy, sier Maurdalen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00